Om NY TEXT!

NY TEXT! har mellan åren 2007-2014 varit Sveriges största manustävling, ett samarbetsprojekt för insamling av nyskriven text för scen. Enda riktlinjerna för deltagarna var att tävlingsbidraget skulle bestå av högst 10 000 tecken och vara skrivet specifikt för scen.

Projektets mål har varit att förkorta och förenkla vägen till scenkonstproducenterna för alla som har ett skrivintresse.

Varje år har texter samlats in och blivit lästa av regionala jurygrupper, spridda från norr till söder, bestående av professionella teaterarbetare. Varje region har valt ut mellan 5-10 texter som fått en offentlig reading. Därefter har varje år en nationell jury (bestående av representanter från varje regional jury) valt ut tio texter att publicera i vår antologi. Avslutningsvis så har den nationella juryn också varje år valt en stipendiat som fått 50 000 kronor för att utveckla sin text till ett färdigt manus.

Juryns riktlinjer i arbetet med att vaska fram skribenter som gått vidare till reading, antologi och stipendiater har varit att motivera på vilket sätt ett tävlingsbidrag har varit en ”ny text”. Ny i aspekt av ny tematik? Nya subjekt? Ny form? Osv.

Skrytresultatet är ett faktum: Tävlingen har gett oss sju antologier, NY TEXT! 1-7. Tävlingen har bidragit till ett stort antal färdigställda manus, som i sin tur lett till flera uppsättningar på olika teatrar över landet och flera numera professionella dramatiker som började sin bana i NY TEXT! Läs gärna mer om vilka som blivit publicerade i våra antologier och varit NY TEXT- stipendiater genom åren under fliken Historik.

2 thoughts on “Om NY TEXT!

  1. Jag undrar om jag får låta en annan teater läsa mitt bidrag medan Riksteatern går igenom dem? Eller om man då förverkar sin rätt att delta i NyText? Jag har ännu inte skickat den någon annanstans.

  2. Du bestämmer själv vem som får läsa din text. Däremot får den inte ha satts upp professionellt tidigare.

Comments are closed.