2010: Om New Baltic Drama

Här en pdf med mer info: New_Baltic_Drama_på_svenska

New Baltic Drama är ett initiativ av Finska Dramatikerförbundet och Åbo Stadssteater. Projektets mål är att främja skrivande för scen, utforska eventuella gemensamma kulturella nämnare samt att uppmärksamma nutidsdramat. De medverkande är Estland som representeras av Tallinn 2011 och Linnateater/Draama teaater, Ryssland och Baltiski Dom i St Petersburg. Varje medverkande land ska för en internationell jury presentera 5 nationellt utvalda texter.

I Sverige utgör NY TEXT-nätverket den nationella juryn, Dramalabbet och Riksteatern står sedan för textutveckling och produktion. Varje land har två representanter i den internationella juryn. Sveriges representanter är Dramalabbet och ytterliggare en representant från NY TEXT-nätverket.

En författare från varje deltagarland kommer att få ett stipendium på 50 000 sek för att utveckla sitt vinnande bidrag.

Alla länder har egna nationella modeller för att ta emot och välja ut texter. I Sverige deltar man 2009 genom NY TEXT!

Huvudkontakt för New Baltic Drama är:

Sverige:
Micke Wranell
Projektledare
Riksteatern
mikael.wranell@riksteatern.se

Internationellt:
Minna Jaaskelainen
Dramaturgi / Dramaturg
Turun Kaupunginteatteri / Turku City Theatre
minna.jaaskelainen@turku.fi

New Baltic Drama tidsplan 2009-11

2009:
15 september
– Deadline för texter till NY TEXT vol.3 samt till New Baltic Drama-tävlingen

2010:
27-28 feb
Representanter för alla medverkande teatrar träffas i Stockholm för att välja 10 texter till NY TEXT vol. 3, samt välja ut 5 texter till New Baltic Drama 1 mars-
De fem texterna som ska representera Sverige till New Baltic Drama presenteras. 1 maj
– Vinnaren av New Baltic Drama presenteras

1 sep-
Den vinnande texten färdig som helt manus

2010-11
Det färdiga manuset presenteras som en reading/produktion av Dramalabbet

Nov 2011
Det färdiga manuset presenteras som en reading/produktion på Åbo Stadsteater